Parochie van het jaar

De Parochiefederatie Sittard is Parochie van het jaar 2013 geworden. Deze verkiezing werd gehouden op de achtste Landelijke Parochiedag in Hilversum die in het teken stond van geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren. De parochie uit het bisdom Roermond verdiende de uitverkiezing vanwege haar succesvolle initiatief de ‘Zaterdag Middag Club’. Deze club verwelkomt iedere zaterdagmiddag kinderen en jonge tieners om gezellig en creatief te komen spelen, daarnaast ontvangen ze een klein half uur kinder- of tienercatechese. Het initiatief bestaat bijna 8 jaar. De jaarlijkse Parochieverkiezing is georganiseerd door de omroep RKK. De RKK Parochiedag werd bezocht door ruim 200 deelnemers uit parochies van alle bisdommen.

Jurycommentaar
Juryvoorzitter Bert Elbertse (hoofd Pers & Communicatie Rooms Katholieke Kerk) had het volgende commentaar voor de winnende parochie: ‘De Zaterdagmiddag Club is er iedere week. De club betrekt een grote groep kinderen wekelijks op een speelse wijze bij de Kerk. Belangrijk is dat er een link wordt gelegd tussen spel en catechese.’

Dit alles werd onderstreept met het prachtige bronzen beeld van de Heilige Christoffel welke de ZaterdagMiddagClub mocht ontvangen uit handen van de juryvoorzitter.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.