Geslaagd jubileum

Hoera!!! Onze ‘Zaterdagmiddagclub’ is 10 jaar!!!

Op zaterdagmiddag 20 februari j.l. hebben wij het tweede lustrum c.q. de 10de verjaardag van ‘t ZMC gevierd. Het was een geweldige happening; met een opkomst van maar liefst 150 kinderen en vrijwilligers. Eregast was onze hulpbisschop Mgr. de Jong. Hij heeft hele mooie woorden gesproken en de nieuwe aanwinst van het honk geopend, namelijk een hockeyveld. Een aantal vrijwilligsters hadden een reuze taart gemaakt, wat hoort bij een jubileumviering. In de taart waren gouden dukaten verstopt die men kon inleveren tegen een prijs. Daarnaast was er friet met snacks; bingo met extra grote prijzen en kreeg men nog een zak snoep mee naar huis!

Zo mogen wij allen – onze jeugd als ook alle volwassenen, die op het feest waren – terugkijken op een hele mooie en onvergetelijke middag. Dank aan allen die zich mede hebben ingezet voor het welslagen van deze middag. Het was Top!

zmc-jub
jub1
jub2
jub3

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.