vrijdag, 4 maart 2016

Geslaagd jubileum

Hoera!!! Onze ‘Zaterdagmiddagclub’ is 10 jaar!!! Op zaterdagmiddag 20 februari j.l. hebben wij het tweede lustrum c.q. de 10de verjaardag van ‘t ZMC gevierd. Het was een geweldige happening; met een opkomst van maar liefst 150 kinderen en vrijwilligers. Eregast was onze hulpbisschop Mgr. de Jong. Hij heeft hele mooie woorden gesproken en de nieuwe […]