Gedragscode

Gedragscode geldt voor zowel vrijwilligers als voor de kinderen die bij ons welkom zijn. Dit betekent dat ook de kinderen respect moeten hebben en tonen als het gaat om omgang met elkaar en met de vrijwilligers.

Kinderen wordt gevraagd te luisteren naar aanwijzingen en instructies die de leidinggevende vrijwilligers aangeven. Bij het bij herhaling niet opvolgen daarvan of in geval van grensoverschrijdend gedrag wordt er correctief gesproken en indien nodig toegang tot de Zaterdag Middag Club ontzegd. Dit laatste wordt gemeld aan de verantwoordelijke ouders of familie,

Onze gedragscode voor de vrijwilligers van het ZMC vindt U in het document hieronder