Donatie

De Zaterdag Middag Club wordt gefinancierd met de € 1,- toegang per kind. Helaas is dat niet kostendekkend. Mocht u ons willen steunen door middel van een donatie, graag via onderstaand rekeningnummer. Wij zijn blij met elk bedrag en willen u bij deze ook bedanken voor uw donatie.

Rekeningnummer:
NL81 RABO 0364 6874 60
t.n.v.
Vrienden van de Zaterdagmiddag Club