Aannamebeleid Vrijwilligers ZMC (Zaterdag Middag Club)

Vrijwilligers daar draait het om als we kinderen een gelegenheid willen geven te komen spelen in een veilige en verzorgde omgeving. Dit is de reden dat we een beleid hebben opgesteld om de kwaliteit te waarborgen.

Stichting Vrienden van ZMC hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze Zaterdag Middag Club in Sittard.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek.
  • indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) indien van toepassing (hier zijn voor de vrijwilliger geen kosten aan verbonden).
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels en na gelezen en akkoord ondertekenen.
  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren en daardoor kwaliteit van de Zaterdag Middag Club te borgen.

De vrijwilligers zijn de basis waarop de Zaterdag Middag Club draait en biedt met hun inzet grote voldoening bij het dienstbaar zijn aan de kinderen die ons worden toevertrouwd.